18/12/2015 Συνάντηση του προεδρείου του Σ.Ε.Η.Θ. με τον Περιφερειάρχη ΔΕΔΔΗΕ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μιζαμίδη

Συνάντηση του προεδρείου του Σ.Ε.Η. Θεσσαλονίκης με τον Περιφερειάρχη ΔΕΔΔΗΕ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μιζαμίδη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα του κλάδου, η εξυπηρέτηση των συναδέλφων, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και η κοινή πορεία του Συνδέσμου με την υπηρεσία για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων.