Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος – Άγγελος Κουντουργιάννης
Αντιπρόεδρος – Παναγιώτης Απιδόπουλος
Γραμματέας – Μιχαήλ Λιάντας 
Ταμίας – Χρήστος Μήτρακας
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων – Θεόδωρος Μαρούδας
Αναπληρωτής Γ.Γραμματέας – Ζήσης Λαναράς
Αναπληρωτής Ταμίας – Γεώργιος Γεωργιάδης
Μέλος – Γεώργιος Χαρούπας
Μέλος – Στέργιος Αβραάμ