Διοικητικό ΣυμβούλιοΠρόεδρος
– Άγγελος Κουντουργιάννης             Αντιπρόεδρος – Μιχάλης Λιάντας                                                                                                     Γραμματέας – Παναγιώτης Απιδόπουλος   Ταμίας – Γεώργιος Γεωργιάδης
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων – Θεόδωρος Μαρούδας Αναπληρωτής Γ.Γραμματέας – Αλέξανδρος Τσομπάνος               Αναπληρωτής Ταμίας – Χρήστος Μήτρακας
 Μέλος – Κονσταντίν Στάν
 Μέλος – Στυλιανός Νταλιόπουλος