Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος – Άγγελος Κουντουργιάννης
Αντιπρόεδρος – Μιχάλης Λιάντας
Γραμματέας – Παναγιώτης Απιδόπουλος
Ταμίας – Γεώργιος Γεωργιάδης
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων – Θεόδωρος Μαρούδας
Αναπληρωτής Γ.Γραμματέας – Αλέξανδρος Τσομπάνος
Αναπληρωτής Ταμίας – Χρήστος Μήτρακας
Μέλος – Κονσταντίν Σταν
Μέλος – Εμμανουήλ Μανώλας