Σύνδεσμος

Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Θεσσαλονίκης,

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Θεσσαλονίκης, γνωστός ως Σ.Ε.Η.Θ. αποτελεί έναν πρωτοπόρο και ιστορικό σύνδεσμο επαγγελματιών με σημαντικούς αγώνες για την διεκδίκηση, τη θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος των ηλεκτρολόγων και την αναβάθμιση του. Ξεκινώντας με 22 Ηλεκτρολόγους και καταστηματάρχες το 1929 που οργάνωναν τις συγκεντρώσεις τους στο καφενείο της εποχής, «Μικρο Κρύσταλ», μετεξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα συνδικαλιστικά όργανα της πόλης. Σήμερα αριθμεί 600 περίπου μέλη.

Ο Σ.Ε.Η.Θ. διασφαλίζει πρώτιστα το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου έναντι κάθε ανειδίκευτου που απλά δηλώνει «ηλεκτρολόγος» χωρίς να κατέχει τη σχετική άδεια εξάσκησης επαγγέλματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχοντας ως κύριο στόχο και μέλημα την ασφάλεια του καταναλωτή. Σημαντική είναι η συνεισφορά του στον κλάδο, με τη συνεχή επιμόρφωση των μελών του, την ανάπτυξη του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου αλλά και η συνεισφορά στην τοπική κοινωνία ευρύτερα.