Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-periballontos-kai-energeias/diakheiristes-ellenikou-diktuou-dianomes-elektrikes-energeias-deddee/psephiake-bebaiose-upeuthunes-deloses-elektrologou-egkatastate

http://www.poseh.gr/(Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων

http://www.admie.gr/Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

http://www.deddie.gr/ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Π.Δ. 108/2013 – Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα