Δελτίο Τύπου της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων για τις Ασφαλιστικές Οφειλές.

ΓΣΕΒΕΕ-Δελτίο Τύπου Νέα Ρύθμιση 120 δόσεων Ασφαλιστικές Οφειλές ΠΟΣΕΗ-Ενημερωτικό Δελτίο Νέα Ρύθμιση 120 δόσεων Ασφαλιστικές Οφειλές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για σύναψη σύμβασης έργου με τεχνίτη ηλεκτρολόγο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για σύναψη σύμβασης έργου με τεχνίτη ηλεκτρολόγο.