Κανόνες ασφαλείας

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν ασφάλεια και εγγύηση μόνον όταν είναι κατασκευασμένες από Αδειούχους Επαγγελματίες Ηλεκτρολόγους θα πρέπει να απευθύνεστε σε Επαγγελματία Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη, κάτοχο σχετικών αδειών για:

1. Την κατασκευή κάθε νέας οικιακής ή επαγγελματικής ηλεκτρικής εγκατάστασης.

2. Την τροποποίηση ή επαύξηση της υφιστάμενης εγκατάστασης.

3. Τον έλεγχο κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης την επιδιόρθωση κάθε ηλεκτρολογικής βλάβης.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο, σημαίνει συστηματικός επανέλεγχος των εγκαταστάσεων και των συσκευών.  Οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από ανέλεγκτη ηλεκτρική εγκατάσταση είναι:

 • ηλεκτροπληξία σε ανθρώπους αλλά και κατοικίδια
 • πυρκαγιά και εγκαύματα
 • βλάβη ή καταστροφή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
 • νομικές συνέπειες για τον ιδιοκτήτη/χρήστη ή τον ηλεκτρολόγο όταν η εγκατάσταση δεν πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας σε περιπτώσεις βλάβης τρίτων ή καταγγελίας

Προστατευθείτε από το ηλεκτρικό ρεύμα

 • Μην αποσφραγίζετε το κιβώτιο του μετρητή, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 • Μην ακουμπάτε καλώδια που έχουν φθαρεί ή αγωγούς του δικτύου της ΔΕΗ.
 • Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές με βρεγμένα χέρια ή με τα πόδια πάνω σε βρεγμένη επιφάνεια.
 • Μην επεμβαίνετε στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.
 • Μην επισκευάζετε το καμένο φυσίγγιο του πίνακα. Αντικαταστήστε το με νέο!
 • Μην αλλάζετε τις καμένες ασφάλειες του πίνακα με άλλες μεγαλύτερης ονομαστικής τιμής.
 • Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε βλάβη σε ηλεκτρική συσκευή.
 • Προστατέψτε τα μικρά παιδιά καλύπτοντας τους ρευματοδότες (πρίζες) με ειδικές τάπες ασφαλείας.
 • Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες και πολύπριζα σε συσκευές μεγάλης κατανάλωσης (σόμπες, πλυντήρια, συσκευές σιδερώματος, ψηστιέρες, κλπ.)

Ο επανέλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να γίνεται κάθε 14 χρόνια για τις κατοικίες και κάθε 7 χρόνια για τα καταστήματα.