16/12/2015 “Η LEGRAND παραχωρεί δείπνο στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Η.Θ.”

Η εταιρεία LEGRAND παραχώρησε δείπνο στο συμβούλιο του Σ.Ε.Η.Θ. στο πλαίσιο της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ του Σ.Ε.Η.Θ. και της εταιρείας LEGRAND.