19/11/2015 Συμμετοχή του Σ.Ε.Η.Θ. στην ημερίδα του ΟΑΕΔ με θέμα “Τα Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας”

Ο Σ.Ε.Η.Θ. συμμετείχε στην ημερίδα του ΟΑΕΔ με θέμα “Τα Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας“. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή φορέων και σωματείων που απασχολούν μαθητές σε πρακτική άσκηση.