18/11/2015 Ο ΣΕΗΘ ..εκπαιδεύεται από την εταιρεία ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσίαση της εταιρείας ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ σε συνεργασία με τον κ. Δημητρίου της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ πραγματοποιήθηκε στους χώρους της εταιρείας ΜΕΙΔΑΝΗ, ενώ έγιναν αναφορές σε τεχνικά θέματα σχετικά με:
– Δίκτυα
– Προστασία εγκαταστάσεων
– Αντιηλεκτροπληξιακοί διακόπτες και επιλογή αυτών
– Συστήματα γειώσεων