28/12/2015 Ο Σ.Ε.Η.Θ. και οι “Γιατροί του Κόσμου” και πάλι μαζί!

Με την εκπροσώπηση των Άγγελου Κουντουργιάννη Προέδρου, Παναγιώτη Απιδόπουλου, Γραμμματέα και Θόδωρου Χαριστού, Έφορου Δημοσίων Σχέσεων του Σ.Ε.Η.Θ. παραδόθηκαν φάρμακα και παιχνίδια στην Υπεύθυνη των Γιατρών του Κόσμου κ. Σοφία Γκαρανέ, στο Ιατρείο Θεσσαλονίκης.  Ο Σ.Ε.Η.Θ. παραμένει πάντα δίπλα στους Γιατρούς του Κόσμου για όσο χρειάζεται.