18/11/2015 Ο ΣΕΗΘ ..εκπαιδεύεται από την εταιρεία ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσίαση της εταιρείας ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ σε συνεργασία με τον κ. Δημητρίου της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ πραγματοποιήθηκε στους χώρους της εταιρείας ΜΕΙΔΑΝΗ, ενώ έγιναν αναφορές σε τεχνικά θέματα σχετικά με: – Δίκτυα – Προστασία εγκαταστάσεων – Αντιηλεκτροπληξιακοί διακόπτες και επιλογή αυτών – Συστήματα γειώσεων

22/10/2015 Ημερίδα με θέμα:” Ο Αντιηλεκτροπληξιακός Διακόπτης στη Μικρομεσαία Επιχείρηση” από το Υπουργείο Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας διοργάνωσε ημερίδα με θέμα :” Ο Αντιηλεκτροπληξιακός Διακόπτης στη Μικρομεσαία Επιχείρηση” στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για “Ασφαλείς και Υγιείς χώρους Εργασίας”. Ο Σ.Ε.Η.Θ. συμμετείχε στην ημερίδα με εισήγηση επί του θέματος από τον πρόεδρο του κ. Άγγελο Κουντουργιάννη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ΤΗΕ ΜΕΤ HOTEL.