22/10/2015 Ημερίδα με θέμα:” Ο Αντιηλεκτροπληξιακός Διακόπτης στη Μικρομεσαία Επιχείρηση” από το Υπουργείο Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας διοργάνωσε ημερίδα με θέμα :” Ο Αντιηλεκτροπληξιακός Διακόπτης στη Μικρομεσαία Επιχείρηση” στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για “Ασφαλείς και Υγιείς χώρους Εργασίας”. Ο Σ.Ε.Η.Θ. συμμετείχε στην ημερίδα με εισήγηση επί του θέματος από τον πρόεδρο του κ. Άγγελο Κουντουργιάννη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ΤΗΕ ΜΕΤ HOTEL.