Επικοινωνία

Πλατεία Αριστοτέλους 5

ΤΚ 546 24 Θεσσαλονίκη
Τ 2310 278467
F 2310 268396

e-mail:info@seith.gr