Νέα ηλεκτρονική εφαρμογή της Π.Ο.Σ.Ε.Η. για το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου

«i-ΠΟΣΕΗ» – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ (Smart Phones Android & Tablets)

Ενημερωτικό δελτίο της Ομοσπονδίας
Προς: 73 Σωματεία – Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η
Κοινοποίηση: Μέλη Δ.Σ & Ε.Ε της Π.Ο.Σ.Ε.Η

Συνάδελφε Κύριε Πρόεδρε,
Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας στη συνεδρίασή του στις 26/2/2016 αποφάσισε τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΠΟΣΕΗ για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες (smart phones android & tablets), στην οποία θα καταχωρούνται όλοι οι Εργολήπτες Ηλεκτρολόγοι μέλη των Σωματείων της ΠΟΣΕΗ.
Η φιλοσοφία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «i-ΠΟΣΕΗ» ακολουθεί τη γνωστή φιλοσοφία των «έξυπνων εφαρμογών» που υπάρχουν στα κινητά τηλέφωνα και στις ταμπλέτες για διάφορους επαγγελματικούς κλάδους (π.χ ταξί, επιχειρήσεις εστίασης, κ.λ.π). Ο καταναλωτής – χρήστης ο οποίος θα «κατεβάσει» την εφαρμογή «i-ΠΟΣΕΗ» στο κινητό του ή στην ταμπλέτα του, θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους αδειούχους Εργολήπτες Ηλεκτρολόγους της περιοχής του και θα μπορεί να επιλέξει τον αδειούχο Εργολήπτη Ηλεκτρολόγο μέλος του Σωματείου της ΠΟΣΕΗ για οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία.
Η εφαρμογή «i-ΠΟΣΕΗ» βρίσκεται σήμερα στη διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης και διατίθεται σε πιλοτική μορφή. Όποιο Σωματείο επιθυμεί να τη λάβει, «κατεβάσει», για να την επεξεργασθεί και να κάνει οποιαδήποτε παρατήρηση για τη βελτίωσή της θα παρακαλούσαμε να μας στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (email).
Μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εφαρμογής «i-ΠΟΣΕΗ» τα Σωματεία – Μέλη θα πρέπει ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο «Εγχειρίδιο Διαχειριστών Εφαρμογής i-ΠΟΣΕΗ V 1.0», να εισάγουν τα μέλη τους στη βάση δεδομένων της ΠΟΣΕΗ από την οποία θα αντλεί τα στοιχεία η ηλεκτρονική εφαρμογή.
Η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΠΟΣΕΗ «i-ΠΟΣΕΗ» αποτελεί πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προβολή του κλάδου και των συναδέλφων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων των Σωματείων της ΠΟΣΕΗ και θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλα τα Σωματεία – Μέλη, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να καταχωρηθούν και να εμφανίζονται μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή της ΠΟΣΕΗ.
Συνημμένα σας κοινοποιούμε αναλυτικό εγχειρίδιο για τους διαχειριστές της εφαρμογής και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος Δ.Κασαπίδης
Ο Γ. Γραμματέας Α.Κουζούλογλου