Το Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Σ.Ε.Η. σχετικά με επικίνδυνα «βίντεο οδηγιών» για κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα και παρεμβάσεις και τροποποιήσεις σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

ΠΟΣΕΗ-Δελτίο Τύπου Επικινδυνα Βίντεο Οδηγιών για ΕΗΕ