Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με τεχνίτη ηλεκτρολόγο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ