Πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για την προσωρινή ανακούφιση των πυρόπληκτων της Αττικής.

ΓΣΕΒΕΕ-Εγκύκλιος Πρωτοβουλία Συγκέντρωσης Ειδών Πρώτης Ανάγκης Πυρόπληκτους Αττικής