Ζήτηση Εργασίας

  1. Απόφοιτος ΤΕΙ ηλεκτρολογίας, κάτοχος άδειας Β΄τάξεως υπομηχανικού με δίπλωμα οδήγησης Β΄κατηγορίας ζητάει εργασία.Στοιχεία επικοινωνίας : 6981642093  Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος
  2. Κάτοχος άδειας ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας  Α΄ ειδικότητας ζητάει εργασία.Στοιχεία επικοινωνίας : 6936867947 Μήτκος Χρήστος